Rubriky

Logo stránek:
Společnost pro ochranu půdy v ČR - logo stránek

Citát
"Žádné místo ti nemá být milejší než vlast." (Marcus Tullius Cicero)

Anketa
Novela zákona o obnovitelných zdrojích již nezvýhodňuje vykupní ceny energie u solárních panelů postavených na ZPF. Považujete tento krok za správný?

Krátké zprávy
Eroze půdy, zhutňování a nedostatek živin velmi vážně ohrožuje české a moravské zemědělce. Odborníci varují, že může dojít k pohromě, protože stav obhospodařované půdy se u nás zhoršuje trvale. Že následky zemědělci ještě razantně nepocítili, za to vděčí jen přidávání hnojiv. Míra hnojení se ale neustále zvyšuje. Ale věčně to tak nepůjde ...
Nová studie likviduje větrné elektrárny jako čistý zdroj energie. Nejenže mají nízkou efektivitu, zatěžují krajinu a ohrožují ptactvo s netopýry, ale i přímo přispívají ke změně klimatu. Data sebraná od Texasu po Dánsko ukazují, že často dotovaná výstavba větrných turbín nemá nejen potřebný energetický, ale ani ekologický přínos.
Velké větrné farmy v USA mají dopad na lokální teplotu ovzduší v nízkých vrstvách atmosféry, napsal magazín Nature. Listy vysokých větrných elektráren zřejmě promíchávají teplejší vzduch ve vyšších vrstvách se studenějším vzduchem u země. A tak dochází v oblasti kolem větrných parků k lokálnímu oteplování.

Nejčtenější články

Předpověď počasí:

Doporučené stránky:
SOWAC GIS

Fotohistorie

Staré odrůdy - Radim Pešek

Ekolist

Gnosis

Ľudia a voda

Česká klimatická koalice

Eko-poradce

Nechci radar

EnviWeb

Biom.cz - vše o biomase a kompostování

Zelený kruh


Jak vyrostly sklady v kraji Josefa Lady

Jak vyrostly sklady v kraji Josefa Lady

DOPORUČUJEME ke shlédnutí !!!
Velmi zajímavě podaná fotogalerie ukazující malebný kraj Josefa Lady jihovýchodně od Prahy. 10 let po jeho smrti jej nemilosrdně proťala dálnice D1 a po revoluci se na mnoha polích a pastvinách kolem ní usadily obří haly ... Ladův kraj dnes tvoří 24 obcí, které chtějí upozornit na krásy mikroregionu - o těch bude příští reportáž. Tato vám ukáže, jak to vypadá, když v kraji Lady vyrostou sklady.

27. 6. 2012 | >> Celý článek...

Velká novela stavebního zákona je před schvalováním

Velká novela stavebního zákona je před schvalováním

Za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu dopravních staveb a energetických rozvodů by se nemusely platit zákonem požadované odvody. Navrhuje to poslanec Jan Čechlovský (ODS) ve svém pozměňovacímu návrhu k velké novele stavebního zákona ...

27. 6. 2012 | >> Celý článek...

Zábory půdy pro průmysl a dálnice nebudou, výbor stáhl návrh

Zábory půdy pro průmysl a dálnice nebudou, výbor stáhl návrh

Elektrické dráty, silnice nebo průmyslové zóny nebude i nadále možné na zemědělské půdě stavět bez poplatku. Umožňoval by to přílepek k zákonu o podporovaných zdrojích energie, který předložil hospodářský výbor. Samotný navrhovatel však označil dotčené body jako nehlasovatelné. I nadále bude stát za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu platit ...

24. 11. 2011 | >> Celý článek...

TEST: Levné belgické máslo může mít za sebou až dva roky v mrazáku

TEST: Levné belgické máslo může mít za sebou až dva roky v mrazáku

Vypadá jako každé jiné máslo, přitom je vyrobené z mrazírenských zásob. „Stáří“ maskuje přídavkem aromatických látek. Není divu, že je levnější než ostatní. Máslo dovezené ze zahraničí je levnější než máslo z českých mlékáren, přestože se ve své zemi původu prodává dvakrát dráž než máslo v Česku. Že to není možné? Existuje způsob, jak to zařídit ...

8. 2. 2011 | >> Celý článek...

Pronájem půdy a pachtovné u nás a v Evropě

Pronájem půdy a pachtovné u nás a v Evropě

Pachtovné jako platba za užívání cizí půdy za účelem hospodaření existuje ve všech zemích EU, neboť se zde hospodaří jak na půdě vlastní, tak i na půdě připachtované. Pokud jde o naši zemi, je samozřejmé, že vzhledem k minulému vývoji máme co činit s velmi vysokým podílem půdy, která nepatří do vlastnictví hospodařících subjektů. Překvapivě se však s podobným jevem setkáváme i v mnoha západních zemích, kde podobně jako u nás je tento podíl vysoký ...

6. 2. 2011 | >> Celý článek...

Rodné brázdy v šíř i v dál

Rodné brázdy v šíř i v dál

Až té trávy neseté na mém hrobě rozkvete,
čí pak vy, mé rodné brázdy, budete?

30. 1. 2011 | >> Celý článek...

Ceny potravin letí vzhůru, zdražování se nevyhne ani ČR

Ceny potravin letí vzhůru, zdražování se nevyhne ani ČR

Ceny potravin na světových trzích v posledních měsících velmi rychle rostou. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) oznámila, že index cen potravinářských komodit, který se sleduje od roku 1990, dosáhl v prosinci 2010 rekordní hodnoty 214,7 bodu. Tím bylo překonáno i maximum z doby potravinové krize v roce 2008 (213,5)...

29. 1. 2011 | >> Celý článek...

Já a moje orná půda

Já a moje orná půda

Já a moje orné lány svazek máme tuhý,
když z nás jeden udupaný, pomůže mu druhý ...

19. 12. 2010 | >> Celý článek...

Je půda ještě vzácným statkem?

Je půda ještě vzácným statkem?

Pozvánka na diskusní seminář, který se koná v úterý 2. listopadu 2010 od 16. 00 hodin Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319.
Úkolem semináře je kriticky zhodnotit současné hospodaření s půdou jako neobnovitelným zdrojem, s ohledem na trvalou udržitelnost jejich přirozených vlastností a funkcí, při respektování principu předběžné opatrnosti a s přihlédnutím k ekonomickým, environmentálním a sociálním souvislostem ...

30. 10. 2010 | >> Celý článek...

Sluneční elektrárny na poli jsou zvěrstvo, zakážeme je

Sluneční elektrárny na poli jsou zvěrstvo, zakážeme je

Stavbám nových slunečních elektráren na polích a na dalších zemědělských pozemcích má být už brzy konec. Ministr zemědělství Ivan Fuksa uvedl, že spolu se svými vládními kolegy z ministerstva průmyslu a životního prostředí Martinem Kocourkem a Pavlem Drobilem připravuje opatření, aby se od nového roku už fotovoltaické panely na zemědělské půdě nesměly stavět ...

15. 8. 2010 | >> Celý článek...

V evidenci půdy došlo k aktualizaci vrstvy pro silně erozně ohrožené půdy

Dne 1. července 2010 byla v evidenci půdy z důvodů zpřesnění aktualizována vrstva pro silně erozně ohrožené půdy (SEO půd). Nahradila tak vrstvu SEO půd, která byla užívána od 1. ledna tohoto roku ...

15. 8. 2010 | >> Celý článek...

Na pole se vrací meze. S obtížemi

Na pole se vrací meze. S obtížemi

Dalo by se to nazvat oprava krajiny zbídačené zcelováním půdy za komunismu. V České republice se naplno rozběhl proces takzvaných komplexních pozemkových úprav, při kterých se jednotlivé pozemkové úřady snaží vracet do krajiny remízky, polní cesty, meze či poldry. Zkrátka všechny důležité předěly polností, které krajině vzala kolektivizace zemědělství v půli minulého století a které ji mají ochránit před erozí půdy a povodněmi ...

26. 6. 2010 | >> Celý článek...

Oral jsem, oral

Oral jsem, oral

DOPORUČUJEME ke shlédnutí !!!
Pořad z cyklu "Náš venkov"
Úrodná pole tisíce let dozrávala a v rukou rolníků udržovala naživu generace našich předků. Dnes na nich vyrůstají průmyslové zóny, silnice a jiné betonové stavby.
Být českým zemědělcem nikdy nebylo úplně jednoduché. Mnozí to už vzdali. Jak dlouho ještě vydrží ti ostatní?

19. 6. 2010 | >> Celý článek...

Reakce na výzvu k Ochraně ZPF

Reakce na výzvu k Ochraně ZPF

Během posledních šestnácti let jsem pracovala na dvou typech městských úřadů, v obou případech jako referent v oblasti zemědělského půdního fondu(ZPF). Jako „nejnižší článek řetězu“ nejsem zvána k rozhodování o tom, jak se s půdou bude zacházet v budoucnu a přicházím vlastně k hotovému, nadřízenými již odsouhlaseným lokalitám k záborům zemědělské půdy do územních plánů nebo urbanistických studií, k jejichž projednání nejsem zvána!!! Přesto a právě proto, osud půdy sleduji a na různých typech školení jsem vždy hlasitě dávala najevo obavy o osud , především nejkvalitnějších půd, ve středočeském kraji. Narozdíl od přednášejících, kteří tyto obavy neviděli jako problém ...

25. 5. 2010 | >> Celý článek...

Za 7 let zabraly nákupní řetězce plochu 900 fotbalových hřišť

Za 7 let zabraly nákupní řetězce plochu 900 fotbalových hřišť

NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ zveřejnilo výsledky průzkumu ekologických dopadů expanze nákupních řetězců v České republice za posledních sedm let. Nejrozsáhlejší výzkum svého druhu zahrnul supermarkety, hypermarkety, diskonty, nákupní centra či hobby markety vystavěné na našem území v letech 2003-2009. Prodejny nákupních řetězců zabírají nezastavěné plochy a zemědělskou půdu a pohánějí nekontrolované bujení měst do krajiny, poškozují přírodu a způsobují nemalé nárůsty intenzit automobilové dopravy.Investoři své velké prodejny nedostatečně začleňují do okolní zástavby a realizují záměry zhoršující kvalitu bydlení v okolí. NESEHNUTÍ se problematikou velkoprodejen a jejich společenskými a ekologickými dopady zabývá dlouhodobě a prosazuje usměrnění obchodních sítí směrem k větší pestrosti a hustotě lidem dostupných obchodů.

23. 5. 2010 | >> Celý článek...

Zastaňte se, prosím, půdy!

Zastaňte se, prosím, půdy!

Kdykoliv hovořím s lidmi, vždy se najde někdo, kdo mi řekne: „Zastaňte se, prosím, půdy!“. Tato situace se opakuje již celé roky. Zejména starší lidé, kteří pamatují jiné, řekl bych obvyklejší doby, těžce nesou, jak sklady a rozlézajícími se suburbiemi zastavujeme půdu. Bolí je z toho srdce a mně také. Navíc věřím tomu, že další revoluce neproběhne v internetu, ale na poli ...

2. 5. 2010 | >> Celý článek...

VÝZVA K OCHRANĚ ZPF

VÝZVA K OCHRANĚ ZPF

V současné době probíhá bezpříkladná likvidace zemědělské půdy, která je ve velkých plochách přeměňována v urbanizované území. Tento trend se v posledních letech stupňuje a jeho rozsah pravděpodobně nemá v dějinách obdobu. Zatímco během 90. let přibylo 50 km2 urbanizovaných ploch, v dalších pouhých 7 letech už to bylo 195 km2 a v posledních letech se rychlost ještě zvyšuje (Miko L., Hošek M.: Příroda a krajina České republiky - Zpráva o stavu 2009). Z těchto uvedených hodnot vyplývá, že pro stavební účely bylo od roku 2000 vyňato denně minimálně 7,6 ha zemědělské půdy.
Apelujeme proto především na Vás, úředníky, kteří mají poslední slovo při rozhodování o vynětí zemědělské půdy. Považujeme kvalitu Vašeho rozhodování za mimořádně důležitou z dlouhodobého hlediska a věříme, že pro Vás jako pro odborníky je ochrana přírody a krajiny osobním zájmem a posláním. Věříme, že pro Vás živá půda je víc než jen předmět obchodování s tržní hodnotou ...

19. 4. 2010 | >> Celý článek...

Příloha k VÝZVĚ: Půda nebo pozemek?

Příloha k VÝZVĚ: Půda nebo pozemek?

Předkové nám předali cenné dědictví v podobě dostatečného množství úrodné půdy. Mnoho generací o ni pečovalo a zúrodňovalo ji, aby mohla trvale zajišťovat obživu lidí, kteří na ní žijí. Málokdo si uvědomuje skutečnou hodnotu tohoto dědictví. Bez úrodné půdy by naši předkové nepřežili a proto si jí vážili, bez dostatku úrodné půdy si sotva dokážeme představit přežití lidí v budoucnosti ...

19. 4. 2010 | >> Celý článek...

Zajistit kvalitu půdy. Tak má stát pomoci zemědělcům.

Zajistit kvalitu půdy. Tak má stát pomoci zemědělcům.

Pro rozvoj českého zemědělství a zvýšení jeho konkurenceschopnosti je základní podmínkou udržet v krajině dostatečné množství kvalitní půdy a schopnost krajiny lépe než nyní zadržovat vodu. Tvrdí to soukromý zemědělec Josef Stehlík, člen vedení Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) a bývalý poradce exministra zemědělství Petra Gandaloviče ...

5. 4. 2010 | >> Celý článek...

Česká pole lákají investory

Česká pole lákají investory

Zhruba před rokem dostala čtyřiaosmdesátiletá Zdeňka Brantová z Kutnohorska nabídku na odkup polí, která její rodina vlastnila bezmála sto let. Cena, kterou investor z okolí Čáslavi nabízel, činila zhruba šest korun za metr čtvereční. Majitelka se však řídí heslem, že grunt se nemá prodávat, a tak nabídce odolala. A dobře udělala. Obvyklá cena polí v okolí je totiž zhruba dvojnásobná.
Řada lidí, zejména těch, co pole získali jako dědictví či v rámci restitucí, však na takovou nevýhodnou nabídku bez otálení kývne, neboť k půdě nemají takový vztah a pár set tisíc navíc se vždy hodí.

30. 3. 2010 | >> Celý článek...

Starší články